IP Address 1.1-es verzió (2011.09.15.)

Leírás

Ez a szoftver a belső és külső IP címünket mutatja meg.

Tulajdonságok

  • belső IP cím
  • külső IP cím
  • vágólapra lehet másolni az IP címeket
  • ingyenes

Pillanatképek

Az IP Address program kezelőfelülete:
Az IP Address program kezelőfelülete

Összesen 1 pillanatkép van a programról.

Letöltés

IP Address v1.1.0.0 futtatható program: futtatható program Letöltés [35.5 KB]
MD5 ellenőrző összeg: c825139eda1ee30bd9add818aa0ccc6a
Utoljára módosítva: 2011. szeptember 15-én, összes letöltés: 5 666

Megjegyzés

A program futtatásához szükség van a Microsoft .NET-keretrendszer 2.0-ás verziójára, amennyiben gondod akadna a program futtatása közben, akkor töltsd le innen a Microsoft .NET-keretrendszer 2.0-t [22.4 MB].

Licence, Szoftver használat feltételei

Az IP Address v1.1 szoftver - továbbiakban szoftver - használatára az alábbi feltételek érvényesek. A szoftver használatával elfogadja a szerződés feltételeit, amely létrejön Ön, mint végfelhasználó (továbbiakban felhasználó) és Borsos Szilárd szoftverfejlesztő (továbbiakban fejlesztő) között.

A szoftver a szerzői jog és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A jelen licencszerződéssel a szoftver használatát engedélyezzük, de tulajdonát nem ruházzuk át.

A fejlesztő a szoftverre a szoftverek nemzetközi piacán szokásos korlátozott garancia vállalást biztosítja, melynek feltételei a következők:

  • A fejlesztő garanciát vállal arra, hogy a szoftver alapvetően a felhasználói leírásnak megfelelően fog működni.
  • A fejlesztő nem vállal felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, vagy elvesztéséért, és egyéb olyan kárért (beleértve az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk elvesztése káreseteit) amely ezen szoftver használatából, vagy nem használatából ered. A fejlesztő nem vonható felelősségre a program miatt, ingyenességére tekintettel.

A szoftvert tilos lemásolni, visszafejteni, működését nyomkövetni, vagy bármilyen illegális tevékenységet végezni vele. A szoftver megjelenhet nyilvánosan is (például a weben, CD mellékleten, stb.), viszont ehhez a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A szoftvert a szerzői jog nemzetközileg védi. A programnak bármely részének engedély nélküli lemásolása, illetve továbbadása vádemelést von maga után, és a jog keretei között lehetséges maximális polgári és büntetőjogi következményekkel jár.

Az IP Address fejlesztője és tulajdonosa: Borsos Szilárd. Copyright © 2011 Borsos Szilárd.
Minden jog fenntartva, illetve minden kifejezetten meg nem adott jog fenntartva.