Névnap Finomhangoló 1.0-ás verzió (2006.05.25.)

Leírás

A Névnap v4.0-ás verzióhoz készült ez a finomhangoló szoftver. Ezzel lehetőségünk nyílik a Névnap témáját testreszabni, és a várakozási időt szabadon változtatni.

Tulajdonságok

  • beállítható várakozási idő
  • színtémák
  • ingyenes

Pillanatképek

A Névnap Finomhangoló kezelőfelülete:
A Névnap Finomhangoló kezelőfelülete

Összesen 1 pillanatkép van a programról.

Letöltés

Névnap Finomhangoló v1.0.0.0 tömörített mappa: tömörített mappa Letöltés [75 KB]
MD5 ellenőrző összeg: 1e2f4b02bb4c90415e570f6aa0cbc9a4
Utoljára módosítva: 2011. április 21-én, összes letöltés: 7 726

Megjegyzés

A program futtatásához szükség van a Microsoft Visual Basic 6 futtató környezetére, amennyiben gondod akadna a program futtatása közben, akkor töltsd le innen a Microsoft Visual Basic 6 Runtime SP6-t [1 MB].

Licence, Szoftver használat feltételei

A Névnap Finomhangoló v1.0 szoftver - továbbiakban szoftver - használatára az alábbi feltételek érvényesek. A szoftver használatával elfogadja a szerződés feltételeit, amely létrejön Ön, mint végfelhasználó (továbbiakban felhasználó) és Borsos Szilárd szoftverfejlesztő (továbbiakban fejlesztő) között.

A szoftver a szerzői jog és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A jelen licencszerződéssel a szoftver használatát engedélyezzük, de tulajdonát nem ruházzuk át.

A fejlesztő a szoftverre a szoftverek nemzetközi piacán szokásos korlátozott garancia vállalást biztosítja, melynek feltételei a következők:

  • A fejlesztő garanciát vállal arra, hogy a szoftver alapvetően a felhasználói leírásnak megfelelően fog működni.
  • A fejlesztő nem vállal felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, vagy elvesztéséért, és egyéb olyan kárért (beleértve az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk elvesztése káreseteit) amely ezen szoftver használatából, vagy nem használatából ered. A fejlesztő nem vonható felelősségre a program miatt, ingyenességére tekintettel.

A szoftvert tilos lemásolni, visszafejteni, működését nyomkövetni, vagy bármilyen illegális tevékenységet végezni vele. A szoftver megjelenhet nyilvánosan is (például a weben, CD mellékleten, stb.), viszont ehhez a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A szoftvert a szerzői jog nemzetközileg védi. A programnak bármely részének engedély nélküli lemásolása, illetve továbbadása vádemelést von maga után, és a jog keretei között lehetséges maximális polgári és büntetőjogi következményekkel jár.

A Névnap Finomhangoló fejlesztője és tulajdonosa: Borsos Szilárd. Copyright © 2006 Borsos Szilárd. Minden jog fenntartva, illetve minden kifejezetten meg nem adott jog fenntartva.