Periódusos Rendszer 1.5-ös verzió (2005.11.09.)

Leírás

A Periódusos Rendszer szoftveres megvalósítása. Továbbá az elem oxidációs állapotát és elektromos szerkezetét is ábrázolja. Az alábbi adatokat tartja számon az elemekről: rendszám, periódus, atomtömeg, relatív sűrűség, forráspont, fagyáspont, sűrűség, párolgási hő, olvadáshő, elektromos vezetés, hővezetés, fajhő, elektronnegativitás, kovalens sugár, ionizációs energia, oxidációs szám, iontöltés. Lehetőség van, hogy az elemeket különböző tulajdonságaik alapján ábrázolja a program, mint például: atomtömeg, relatív sűrűség, forráspont, fagyáspont, sűrűség, párolgási hő, olvadáshő, elektromos vezetés, hővezetés, fajhő, elektronnegativitás, kovalens sugár, ionizációs energia, oxidációs szám, iontöltés.

Tulajdonságok

  • oxidációs állapotát ábrázolja
  • elektromos szerkezetét ábrázolja
  • nyilvántartott adatok egy elemről: rendszám, periódus, atomtömeg, relatív sűrűség, forráspont, fagyáspont, sűrűség, párolgási hő, olvadáshő, elektromos vezetés, hővezetés, fajhő, elektronnegativitás, kovalens sugár, ionizációs energia, oxidációs szám, iontöltés
  • rendezés/ábrázolás atomtömeg, relatív sűrűség, forráspont, fagyáspont, sűrűség, párolgási hő, olvadáshő, elektromos vezetés, hővezetés, fajhő, elektronnegativitás, kovalens sugár, ionizációs energia, oxidációs szám, iontöltés szerint
  • ingyenes

Pillanatképek

A Periódusos Rendszer futás közben:
A Periódusos Rendszer futás közben

Összesen 1 pillanatkép van a programról.

Letöltés

Periódusos Rendszer v1.5.0.0 futtatható program: futtatható program Letöltés [76 KB]
MD5 ellenőrző összeg: 3428ea923f81db250b3bbd1861d644ff
Utoljára módosítva: 2011. április 21-én, összes letöltés: 8 265

Megjegyzés

A program futtatásához szükség van a Microsoft Visual Basic 6 futtató környezetére, amennyiben gondod akadna a program futtatása közben, akkor töltsd le innen a Microsoft Visual Basic 6 Runtime SP6-t [1 MB].

Licence, Szoftver használat feltételei

A Periódusos Rendszer v1.5 szoftver - továbbiakban szoftver - használatára az alábbi feltételek érvényesek. A szoftver használatával elfogadja a szerződés feltételeit, amely létrejön Ön, mint végfelhasználó (továbbiakban felhasználó) és Borsosfi [Borsos Szilárd] fejlesztő (továbbiakban fejlesztő) között.

A szoftver a szerzői jog és nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és nemzetközi egyezmények védelme alatt áll. A jelen licencszerződéssel a szoftver használatát engedélyezzük, de tulajdonát nem ruházzuk át.

A fejlesztő a szoftverre a szoftverek nemzetközi piacán szokásos korlátozott garancia vállalást biztosítja, melynek feltételei a következők:

  • A fejlesztő garanciát vállal arra, hogy a szoftver alapvetően a felhasználói leírásnak megfelelően fog működni.
  • A fejlesztő nem vállal felelősséget a programmal kezelt adatok esetleges meghibásodásáért, vagy elvesztéséért, és egyéb olyan kárért (beleértve az üzleti haszon elmaradása, az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti információk elvesztése káreseteit) amely ezen szoftver használatából, vagy nem használatából ered. A fejlesztő nem vonható felelősségre a program miatt, ingyenességére tekintettel.

A szoftvert tilos lemásolni, visszafejteni, működését nyomkövetni, vagy bármilyen illegális tevékenységet végezni vele. A szoftver megjelenhet nyilvánosan is (például a weben, CD mellékleten, stb.), viszont ehhez a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A szoftvert a szerzői jog nemzetközileg védi. A programnak bármely részének engedély nélküli lemásolása, illetve továbbadása vádemelést von maga után, és a jog keretei között lehetséges maximális polgári és büntetőjogi következményekkel jár.

A Periódusos Rendszer fejlesztője és tulajdonosa: Borsos Szilárd. Copyright © 2006 Borsos Szilárd. Minden jog fenntartva, illetve minden kifejezetten meg nem adott jog fenntartva.